Dyn wedi cael ei gyhuddo yn dilyn ymosodiad yng Nghefn-y-pant

 

Mae'r dyn 19 oed a arestiwyd ar ôl i ddyn gael ei drywanu yng Nghefn-y-pant yr wythnos ddiwethaf wedi cael ei gyhuddo.

Ymosodwyd ar ddyn 23 oed o Gwm-carn ar Heol Old Pant, Cefn-y-pant, nos Iau 28ain o Fai. Cafodd ei drywanu yn ei frest ac ar ôl derbyn triniaeth yn Ysbyty Brenhinol Gwent mae wedi cael ei ryddhau yn awr.

Mae'r heddlu wedi dod o hyd i'r arf a ddefnyddiwyd yn ystod y digwyddiad.

Cafodd y dyn 19 oed, o ardal Penpedairheol, ei gyhuddo o feddu ar arf ymosodol mewn man cyhoeddus ac Adran 18 - clwyfo bwriadol. Ymddangosodd gerbron llys ar 30ain Mai, ac mae wedi cael ei gadw yn y ddalfa nes bydd yn ymddangos nesaf ar 29ain Mehefin.