Dyn wedi marw wrth wneud gwaith adeiladu mewn eiddo ar Heol Caerllion yn Llanfrechfa

Tua 11.30am dydd Gwener 27 Medi 2019, aeth Heddlu Gwent a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i eiddo ar Heol Caerllion yn Llanfrechfa, Cwmbrân ar ôl i ddyn 56 oed a oedd wedi bod yn gwneud gwaith adeiladu dderbyn anaf difrifol i'w ben. Derbyniodd y dyn driniaeth gan y Gwasanaeth Ambiwlans ond yn drist cyhoeddwyd ei fod wedi marw ar y safle. Bydd Heddlu Gwent a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cynnal ymchwiliad ar y cyd yn awr i ganfod beth ddigwyddodd.