Dyn wedi'i gyhuddo o dorri gorchymyn atal

Dyn wedi'i gyhuddo o dorri gorchymyn atal

Arestiwyd dyn 42 oed o Fryste ar amheuaeth o dorri gorchymyn atal yn Ffordd Parc Beaufort, Thornwell, Cas-gwent tua 1.05pm ddydd Mercher 7 Hydref.

Cafodd ei gyhuddo o'r drosedd hon yn ddiweddarach ac ymddangosodd gerbron Llys Ynadon Casnewydd ddydd Gwener 9 Hydref.