Fflyd o achosion o ddifrod troseddol wrth i geir gael eu targedu yn Hendredenny, Caerffili

Mae swyddogion wrthi'n ymchwilio i fflyd o achosion o ddifrod troseddol i gerbydau wedi'u parcio yn Llys Caerllion, Llys Cas-gwent, Llys Conwy, Llys Dinbych, Llys Cydweli, Llys Dinbych-y-pysgod a Llys Morlais yn Hendredenny, Caerffili.

Esbonia Arolygydd Gavin Clifton: “Rydym wedi gweld bod nifer o gerbydau wedi cael eu targedu yn ystod y misoedd diwethaf a thros y pum wythnos diwethaf rydym wedi cael pum hysbysiad arall am gerbydau'n cael eu difrodi ar bwrpas. Rydym yn credu bod teclyn miniog wedi cael ei ddefnyddio i grafu'r cerbydau ar draws ystâd Hendredenny. Mae'n ymddangos bod y difrod wedi cael ei achosi gyda'r nos ac yn gynnar yn y bore a gofynnaf i unrhyw un sydd â delweddau teledu cylch cyfyng o'r ardaloedd a nodwyd eu gwirio a rhoi gwybod i ni os oes unrhyw beth amheus ynddyn nhw.  Mae gen i swyddogion ychwanegol ar batrôl yn yr ardal yn awr a hoffwn atgoffa pobl i fod yn wyliadwrus.

"Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch ni ar 101 neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.”

Gallwch gysylltu â'r swyddogion cymdogaeth ar gyfer yr ardal hefyd: Cwnstabl Heddlu 1162 Adams a SCC Katrina Hadji-Aghalar trwy e-bost: [email protected] a [email protected]