Galw yn ôl i Garchar: Ydych chi wedi gweld dyn, 21 oed, o Gasnewydd?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i leoliad Jermaine Taylor, 21 oed, o Gasnewydd, gan ei fod wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o garchar ar y 10fed o Ragfyr 2018.

Rhoddwyd dedfryd o dair blynedd i Taylor yn Llys y Goron Gaerdydd ar y 4ydd o Fedi 2017, am ei ran mewn darparu cyffuriau a reolir (cocên).

Mae Taylor nawr yn cael ei alw yn ôl i garchar, gan ei fod wedi torri amodau ei drwydded. Os oes unryw wybodaeth berthnasol gennych, ffoniwch 101 gan roi rhif 1900283943 neu ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555 111.