Galw yn ôl i'r carchar: Apêl arall am wybodaeth i ddod o hyd i Daniel Rowlands o ardal Coed-duon.

Rydym yn apelio eto am wybodaeth i ddod o hyd i James Daniel Rowlands (sy'n cael ei adnabod fel Daniel), 33 oed, o ardal Coed-duon, sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar dydd Gwener 1 Chwefror 2019.

Derbyniodd Daniel ddedfryd o 10 mlynedd yn y carchar am ladrad a meddu ar arf ymosodol yn Llys y Goron Caerdydd ar 27 Chwefror 2015.

Oherwydd bod Daniel, a gafodd ei ryddhau ar drwydded, wedi torri amodau ei drwydded, mae wedi cael ei alw yn ôl i'r carchar yn awr.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 291 o 2/8/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.