Galw yn ôl i'r carchar: Jamie Jones

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Jamie Jones, 35 oed o Flaenau Gwent, sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar ar 12 Tachwedd 2018.

Derbyniodd Jamie Jones ddedfryd o saith mis a 21 diwrnod am affräe yn Llys y Goron Abertawe ar 9 Chwefror 2018 ar ôl cael ei arestio.

Oherwydd bod Jamie Jones, a gafodd ei ryddhau ar drwydded, wedi torri amodau ei drwydded mae wedi cael ei alw yn ôl i'r carchar yn awr.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 373 29/11/18 neu ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555 111.