Galw yn ôl i'r carchar: Ydych chi wedi gweld Jamie Thomas o Aberbargod?

Rydym yn apelio eto am wybodaeth i ddod o hyd i Jamie Thomas, 38 oed, o Aberbargod.  Mae wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar ar y 24ain o Ragfyr 2019.

Derbyniodd Thomas ddedfryd o bedair blynedd a 10 mis yn y carchar am fyrgleriaeth yn Llys y Goron Casnewydd ar yr 8fed o Ebrill 2017.

Oherwydd bod Thomas, a gafodd ei ryddhau ar drwydded, wedi torri amodau ei drwydded, mae wedi cael ei alw yn ôl i'r carchar yn awr.

Os ydych chi'n gwybod lle mae ef, neu os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000193723, neu anfonwch neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter.

Neu, cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.