Gweithgarwch amheus yn ardaloedd Somerton, Sain Silian a Beechwood yng Nghasnewydd

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth ar ôl derbyn hysbysiadau am weithgarwch amheus, gan gynnwys hysbysiadau am ddyn yn ceisio mynd i mewn i eiddo yn ardaloedd Somerton, Sain Silian a Beechwood yng Nghasnewydd yr wythnos hon.

Fel rhan o'n hymchwiliad, rydym eisiau gwybod pwy yw'r unigolyn yn y delweddau teledu cylch cyfyng hyn, gan fod swyddogion yn meddwl efalai y gall ein helpu ni gyda'n hymholiadau.

Yn ôl y disgrifiad mae’r dyn yn 5 troedfedd 10 modfedd o daldra, yn fain ac yn ei ugeiniau cynnar. 

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn gofyn i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiadau hyn gysylltu â Heddlu Gwent ar 101. 

Neu gallwch anfon neges uniongyrchol at ein tudalennau Facebook neu Twitter, neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Dywedodd Martin Cawley, Arolygydd Dwyrain Casnewydd:   "Wrth reswm, mae hysbysiadau fel hyn yn achos pryder i drigolion lleol. Byddwn yn cynnal amryw o batrolau yn awr i gynorthwyo'r ymchwiliad.

“Dylai unrhyw drigolion sy'n pryderu roi gwybod i ni am unrhyw weithgarwch amheus, ar 101 neu 999 mewn argyfwng. 

" Hoffwn ddiolch i'r bobl sydd wedi cysylltu â ni’n barod ac wedi rhoi gwybodaeth i ni am y digwyddiadau hyn."