Gwiriadau ffyrdd COVID-19 yn arwain at gymryd bron i 330 o gerbydau anghyfreithlon oddi ar y ffyrdd

Mae Heddlu Gwent wedi atafaelu bron i 330 o gerbydau a oedd yn cael eu gyrru'n anghyfreithlon yn ystod y ddau fis diwethaf wrth gynnal gwiriadau ffyrdd COVID-19.

Rhwng dydd Sul 1 Mawrth a dydd Sadwrn 2 Mai, atafaelodd Heddlu Gwent 261 o gerbydau am yrru heb yswiriant modur dilys a 28 o gerbydau am beidio â meddu ar drwydded yrru.

Cafodd 40 o gerbydau eraill eu tynnu oddi ar y ffyrdd yn ystod yr un cyfnod naill ai am nad oedd gan y modurwyr yswiriant dilys neu am nad oedd ganddynt drwydded yrru pan gawsant eu stopio gan swyddog.

Ers dechrau canllawiau'r llywodraeth ynghylch yr argyfwng iechyd parhaus, ar gyfartaledd mae Heddlu Gwent wedi tynnu 44 o foduron a oedd yn cael eu gyrru'n anghyfreithlon yr wythnos oddi ar y ffyrdd yn ardal y llu.

Dywedodd Uwch-arolygydd Glyn Fernquest o adran cymorth gweithredol Heddlu Gwent: “Mae Heddlu Gwent, fel lluoedd eraill Cymru, wedi ymroi i amddiffyn pawb sy'n defnyddio'r ffyrdd.

"Nid yw'r gyfraith o ran gyrru cerbyd heb yswiriant a dal trwydded yrru ddilys wedi newid - mae'r rhain yn dal yn ofynion gorfodol er mwyn gallu defnyddio cerbyd ar ein ffyrdd.

"Mae bod heb yr un o'r dogfennau hyn yn waeth byth ac nid oes unrhyw esgus dros hyn - rhaid bod gennych chi yswiriant a thrwydded yrru gyfredol.

"Yn ystod yr argyfwng iechyd hwn, mae llawer llai o gerbydau’n cael eu defnyddio ar y ffyrdd mawr a’r ffyrdd bach yn ardal y llu.

“Mae hyn wedi ei gwneud yn haws i'n swyddogion adnabod cerbydau sy'n cael eu gyrru'n anghyfreithlon ac i stopio pobl sy'n gyrru'n ddiofal ac yn rhoi eu hunain a modurwyr eraill mewn perygl.

"Os cewch chi eich dal yn gyrru heb yswiriant neu drwydded, neu'r ddau, byddwch yn wynebu'r un camau gorfodi ag y byddech chi ar unrhyw adeg arall o'r flwyddyn."