Gwnaethom apelio am wybodaeth yn ddiweddar i ddod o hyd i Jack Heard, 20 oed o Gwmbrân, yr oeddem am siarad ag ef yn dilyn ymosodiad.

Gwnaethom apelio am wybodaeth yn ddiweddar i ddod o hyd i Jack Heard, 20 oed o Gwmbrân, yr oeddem am siarad ag ef yn dilyn ymosodiad.

Rydym wedi dod o hyd iddo yn awr ac mae wedi cael ei arestio.