Gwrthdrawiad traffig ffordd marwol - Cas-gwent

Cawsom ein galw i safle gwrthdrawiad traffig ffordd difrifol rhwng cerddwr a cherbyd ar yr A466, Ffordd Gyswllt Dyffryn Gwy, Cas-gwent, tua 5.45pm neithiwr, dydd Iau 4 Mehefin.

Bu farw'r cerddwr, bachgen 17 oed o Gas-gwent, yn y fan a'r lle.

Mae ei deulu wedi cael eu hysbysu ac maen nhw'n cael cymorth gan swyddogion arbenigol.

Rydym yn apelio ar unrhyw dystion neu unrhyw unigolion a allai fod â gwybodaeth am y digwyddiad hwn i'n ffonio ni ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 2000196761.

Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan unrhyw un a allai fod â delweddau teledu cylch cyfyng neu gamera dashfwrdd o'r ardal ar adeg y gwrthdrawiad.

Gallwch gysylltu â ni trwy neges uniongyrchol ar Facebook a Twitter hefyd.  Gellir rhoi gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers hefyd ar 0800 555 111.