Gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol, A466 yn Nhrefynwy

Tua 3.40pm ddoe, dydd Llun 13eg Ionawr, galwyd y gwasanaethau brys i hysbysiadau am wrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng bws mini a cherddwr ar Heol Henffordd, A466, Trefynwy.

 Yn drist, bu farw'r cerddwr, bachgen saith oed, yn y fan a'r lle. Mae ei deulu'n cael cymorth gan swyddogion arbenigol.

 Mae gyrrwr y bws mini, dyn 45 oed o Gaerloyw, wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru diofal. Mae’n dal yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Mae swyddogion yn ymchwilio i amgylchiadau'r digwyddiad ac yn apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld y gwrthdrawiad, neu unrhyw un sydd â delweddau camera dashfwrdd o'r ardal tuag adeg y gwrthdrawiad, i gysylltu â ni.

Gall unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cyfeirnod 2000014860 neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111. Gallwch anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.