Gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol - Apêl am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol ar ffordd osgoi Glyn Ebwy (A4046) yn ardal Cwm.

Tua 1.30pm dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019, galwyd swyddogion i safle gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar ffordd osgoi Glyn Ebwy (A4046) yn ardal Cwm. Roedd tri cherbyd yn ymwneud â'r gwrthdrawiad, Suzuki Swift coch, Ford Fiesta arian a Hyundai IX35 arian. 

Aethpwyd â’r teithiwr o’r Suzuki Swift i Ysbyty Athrofaol Cymru, lle y bu farw'n ddiweddarach (dydd Sul 7 Gorffennaf). Gellir ei henwi yn awr fel Shirley Culleton, 65 oed, o ardal Cwmbrân.

Dioddefodd gyrrwr y Suzuki Swift, dyn 67 oed o ardal Cwmbrân, anafiadau difrifol ac aethpwyd ag ef i Ysbyty Nevill Hall lle mae mewn cyflwr difrifol ond sefydlog.

Dioddefodd gyrrwr y Ford Fiesta arian, dyn 69 oed  o ardal Blaenau fân anafiadau.

Aethpwyd â gyrrwr yr Hyundai arian, dyn  51 oed  o ardal Tredegar  i Ysbyty Tywysog Siarl gyda mân anafiadau ac mae wedi cael ei ryddhau ers hynny.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un a oedd yn gyrru ar y ffordd rhwng 1.15pm a 1.30pm dydd Sadwrn 6 Gorffennaf wirio unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd a allai gynnig gwybodaeth bellach a fydd yn cynorthwyo swyddogion gyda'u hymholiadau.

Dylai unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu sydd ag unrhyw wybodaeth bellach ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 269 06/07/2019.

Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent, neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 111.