Gwrthdrawiad Traffig Ffyrdd Angheuol ar yr A4049 Heol Pengam, Aberbargod.

Tua 9.30pm dydd Sadwrn 7 Medi 2019, cawsom ein galw at wrthdrawiad traffig ffyrdd difrifol rhwng car a beiciwr ar yr A4049 rhwng Pengam ac Aberbargod.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng Vauxhall Astra glas a beic. Roedd dau fachgen ar y beic, y ddau ohonynt yn 12 oed.

Aethpwyd ag un o'r bechgyn i Ysbyty Tywysog Siarl, Merthyr Tudful i ddechrau. Cafodd ei drosglwyddo'n ddiweddarach i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, lle y cyhoeddwyd yn drist ei fod wedi marw o ganlyniad i anafiadau a ddioddefodd yn ystod y gwrthdrawiad.

Gallwch gadarnhau mai ei enw yw Cole Roper, 12 oed o Gefn Fforest. Mae ei deulu wedi cael eu hysbysu ac mae swyddogion arbenigol yn rhoi cymorth iddyn nhw ar yr adeg anodd hon.

Derbyniodd y plentyn arall driniaeth am ei anafiadau yn yr ysbyty ac mae wedi cael ei ryddhau.

Nid oedd unrhyw sôn am anafiadau i yrrwr y car.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw fodurwyr a oedd yn gyrru ar y ffordd ar yr adeg hon wirio unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd a allai gynnig gwybodaeth bellach i gynorthwyo swyddogion gyda'u hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900331105. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111 111