Gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol ar yr A4049 Heol Pengam, Aberbargod.

[Translate to Cymraeg:]

[Translate to Cymraeg:]

Tua 9.30pm dydd Sadwrn 7 Medi 2019, cawsom ein galw at wrthdrawiad traffig ffyrdd difrifol rhwng car a beiciwr ar yr A4049 rhwng Pengam ac Aberbargod.

Yn drist, cyhoeddwyd bod Cole Roper, 12 oed o Gefn Fforest, wedi marw o ganlyniad i anafiadau a ddioddefodd yn ystod y gwrthdrawiad.

Mae ei deulu wedi rhyddhau'r deyrnged ganlynol;

 

"Ein bachgen hyfryd Cole, enaid sensitif, parod ei wên, llawn hwyl.

"Mab, brawd, ?yr ardderchog a ffrind i lawer.  

"Ni all geiriau ddisgrifio faint o golled fydd ar ei ôl. Diolch oddi wrth y teulu cyfan am y negeseuon o gydymdeimlad ar yr adeg hon.

"Byddem yn gwerthfawrogi amser a phreifatrwydd i alaru."