Gwrthdrawiad Traffig Ffyrdd Difrifol yng Nghaerffili

Rydym yn ymchwilio i wrthdrawiad traffig ffyrdd difrifol a ddigwyddodd ar y B4600 Heol Nantgarw yng Nghaerffili tua 8pm dydd Mawrth, 4 Rhagfyr 2018.

Bu dyn 73 oed ar sgwter i'r anabl mewn gwrthdrawiad â char. Aethpwyd â'r dyn i'r ysbyty a chredir ei fod mewn cyflwr a allai beryglu bywyd.

Mae swyddogion yn ymchwilio i amgylchiadau'r gwrthdrawiad ac yn apelio ar unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad i gysylltu â nhw. Hoffai swyddogion glywed gan unrhyw yrwyr a all fod â delweddau camera dashfwrdd o'r gwrthdrawiad.

Os gallwch chi helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 467 4/12/18.