Gwrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng pedwar cerbyd, Pont George Street, Casnewydd

Allwch chi helpu?

Tua 4.50pm ddydd Mawrth 24ain Gorffennaf 2018 cawsom ein hysbysu am wrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng pedwar cerbyd ar Bont George Street yng Nghasnewydd.

Yn ystod y digwyddiad dywedir bod cerbyd du, Kia o bosibl, wedi gwrthod aros ar y safle yn dilyn y gwrthdrawiad.

Nid yw'n hysbys ar hyn o bryd a yw'r cerbyd hwn wedi cael ei ddifrodi.

Ni chafwyd unrhyw anafiadau difrifol ond hoffai swyddogion ddod o hyd i yrrwr y cerbyd du a gofynnwn i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 357 24/07/2018 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800555111.