Gadw yn ôl i'r Carchar - Ydych chi wedi gweld John Paul Inker, 27 oed?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i John Paul Inker, 27 oed, o ardal Casnewydd sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar ar 3 Medi 2018.

Cafodd Inker ddedfryd o 3 mlynedd a 10 mis yn y carchar am feddu ar gyffuriau gyda'r bwriad o'u cyflenwi ar ôl cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ar 17 Rhagfyr 2015.

Gan fod Newman, a ryddhawyd ar drwydded, wedi torri amodau ei drwydded, mae bellach wedi'i alw yn ôl i'r carchar.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu 1900078114, neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.