Heddlu Gwent yn cynnal Cynhadledd Cymraeg Ein Hiaith

Mae Heddlu Gwent yn cynnal digwyddiad cyffrous i ddathlu’r Gymraeg yng Ngwent.

Bydd Prif Gwnstabl Pam Kelly yn agor y digwyddiad ar 28 Chwefror yn Lysaght Institute, Casnewydd.

Bydd ysgolion lleol yn perfformio a bydd Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts, ymysg y siaradwyr yn y digwyddiad.

Hoffem glywed eich syniadau ynghylch sut gallwn ni annog siaradwyr a dysgwyr Cymraeg, ac unrhyw un sydd â diddordeb, i ddefnyddio’r iaith.

Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael felly nid oes rhaid i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg i ddod i’r digwyddiad.

Ymunwch â ni ar 28 Chwefror, 10yb – 3yh yn Lysaght Institute, Casnewydd NP19 0RA – i fod yn rhan o’r sgwrs.

Llenwch y ffurflen gais (isod) i sicrhau lle yn y digwyddiad. 

#CymraegEinHiaith