Lladrad - Cwmbrân

Rydym yn ymchwilio i ladrad yn Cash Generator yng Nghwmbrân a ddigwyddodd ddydd Mawrth 26 Medi.

Tua 2pm, aeth dyn i mewn i'r siop ac aeth â bar sain Panasonic. 

Hoffai swyddogion siarad â'r dyn a ddangosir yn y llun teledu cylch cyfyng hwn gan y bydd, o bosibl, yn gallu eu helpu gyda'u hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu cofnodrif 208 27/09/17 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.