Dod ag Ymchwiliad i ben – honiad o ymosodiad rhywiol yn Aberbargoed

Yn dilyn apêl a wnaed mewn perthynas ag adroddiad o ymosodiad rhywiol honedig ar ferch yn ardal Bedwellty Road yn Aberbargoed ar 1 Mawrth 2019, mae swyddogion wedi dod â'u hymholiadau i ben ac nid ydynt bellach yn ymchwilio i'r mater.

Caiff adroddiadau o'r fath eu hystyried o ddifrif gan Heddlu Gwent ond ar yr achlysur hwn, yn dilyn ymchwiliad manwl, ni fyddwn yn cymryd camau pellach ar yr adeg hon.