Ymholiad i anhrefn - Y Fenni

Mae Heddlu Gwent yn parhau i ymchwilio i hysbysiadau am anhrefn yng nghanol tref Y Fenni, a ddigwyddodd nos Sadwrn 22 Mehefin 2019.

Aeth swyddogion i Stryd Frogmore tua 5.40pm, ac arestiwyd pump o ddynion ar amheuaeth o ymosodiad ac anhrefn treisgar.

Mae'r dynion - 33 oed, 36 oed, a dau 26 oed, i gyd o ardal Brynmawr, ac un 25 oed heb gyfeiriad parhaol - wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Cafodd pedwar o bobl eu trin am anafiadau pen yn Ysbyty Nevill Hall. Cafodd swyddog heddlu ei anafu hefyd, ond mae yn ôl ar ddyletswydd ar ôl cael triniaeth.

Mae ymholiadau i'r digwyddiad hwn yn parhau. Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 383 o 22/06/19, neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar ein tudalennau Facebook neu Twitter. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.