Lead theft - Newport

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ar ôl i blwm gael ei ddwyn o do T? Beechwood, Parc Beechwood yng Nghasnewydd.

Digwyddodd ddydd Mercher 15fed Mehefin rhwng 12.30am a 1.45am.

Mae swyddogion eisiau siarad â'r dyn yn y delweddau teledu cylch cyfyng hyn a oedd yn yr ardal ar y pryd,

Gall unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cyfeirnod 2000210004. Gallwch anfon neges uniongyrchol at y llu ar Facebook neu Twitter hefyd. Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.