Lladrad ffonau symudol yng Nghaerffili

Rydym wedi derbyn gwybodaeth am nifer o ffonau symudol yn cael eu dwyn o siopau yn ardal Caerffili

Yn un o’r digwyddiadau, credir bod ffôn wedi cael ei ddwyn oddi ar gownter siop tua 12.10pm ar ddydd Mercher yr 31ain o Orffennaf.

Hoffai swyddogion siarad â’r dyn yn y llun, credir bod gwybodaeth gyda fe all helpu gydag ymholiadau.

Os oes gwybodaeth berthnasol gyda chi, rydym yn gofyn i chi ffonio 101 gan roi rhif 181 a’r dyddiad 31/7/2019. Hefyd, gallwch anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Trydar. Fel arall, ffoniwch (yn ddi-enw) Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ymwelwch â www.crimestoppers-uk.org.