Lladrad: Hengoed

Mae swyddogion yn ymchwilio i ladrad peiriant cloddio bach o Benpedairheol, Hengoed.

Cafodd y peiriant, gwerth £8500, ei gymryd o rodfa ym Mryn Siriol tua 10pm dydd Llun 4ydd Chwefror.

Model y peiriant yw Tekeuchi TB014.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101, neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 510 04/02/19. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 hefyd.