Lladrad – Heol Maerun, Cas-bach

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad yn ardal Heol Maerun, Cas-bach, lle'r ymosododd dyn ar fodurwr a dwyn ei gar.

Digwyddodd y drosedd tua 1.10pm dydd Sul 7 Gorffennaf 2019, pan oedd y dioddefwr gwrywaidd yn dosbarthu parseli o'i gerbyd BMW du.

Aeth dyn anhysbys i fyny ato a'i wthio i'r llawr, cyn mynd i mewn i gar y dioddefwr. Cafwyd ffrwgwd wedyn trwy ffenestr y gyrrwr, gyrrodd y troseddwr i ffwrdd yn gyflym a chwympodd y dioddefwr yn ôl i'r llawr. Dioddefodd fân anafiadau i'w freichiau a'u goesau.

Roedd nifer o barseli a dau ffôn symudol yn y car pan gafodd ei ddwyn. Cafodd y car ei adael a'i ddarganfod yn ddiweddarach yn ardal Heddlu De Cymru ac mae ymholiadau'n parhau. Mae swyddogion yn apelio am gymorth i ddod o hyd i'r dyn a oedd yn gyfrifol.

Yn ôl y disgrifiad mae'n wyn, yn ei 20au hwyr, yn fain ac mae ganddo wallt tywyll. Roedd yn gwisgo crys-t tywyll a sbectol haul. Gwelwyd fan wen yn yr ardal leol cyn y digwyddiad ac mae'n bosibl ei bod yn gysylltiedig â'r digwyddiad.

Gofynnir i unrhyw un a welodd y digwyddiad hwn, neu unrhyw un â gwybodaeth, ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 299 o 7/7/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at ein cyfrifon Facebook a Twitter hefyd, neu gallwch gysylltu â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.