Lladrad plwm o dy yng Nghasnewydd

Rydym yn ymchwilio i achosion parhaus o ladrata plwm o do T? Beechwood ar Heol Christchurch yng Nghasnewydd.

Digwyddodd y lladrad mwyaf diweddar dros nos rhwng dydd Iau 1 a dydd Gwener 2 Tachwedd.

Hoffem siarad â'r unigolyn yn y llun gan ei bod yn bosibl y gall ein helpu ni gyda'n hymholiadau. 

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 75 02/11/2018 neu ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555 111.