Lladrad tanwydd ac ymosodiad ym Mrynmawr – a welsoch chi unrhyw beth?

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiadau am ladrad tanwydd, gyrru'n beryglus ac ymosodiad ym Mrynmawr. Digwyddodd hyn tua 11.10am dydd Llun 23 Medi 2019. Ceisiodd car yrru i ffwrdd heb dalu am danwydd o garej petrol ar Heol Blaenau ym Mrynmawr.

Aeth gweithiwr o'r garej at y cerbyd, Ford Focus du, a siarad â'r gyrrwr gwrywaidd a theithiwr benywaidd cyn i'r gyrrwr yrru tuag at y gweithiwr, gan ei fwrw ar fonet y cerbyd. Gyrrodd y car am ennyd cyn i'r gweithiwr gwympo i'r llawr.

Ni chafodd y gweithiwr ei anafu'n ddifrifol ac aeth i'r ysbyty gyda chleisiau ar ei law.

Gyrrodd y car i ffwrdd ar hyd Heol y Capel i gyfeiriad Nant-y-glo. 

Mae swyddogion yn ymchwilio i amgylchiadau'r digwyddiad hwn a hoffent glywed gan unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu sy'n gwybod pwy oedd y gyrrwr.

Hoffai swyddogion siarad â'r dyn yn y delweddau hyn gan ei bod yn bosibl y gall ein helpu gyda'n hymholiadau.

Os gallwch chi helpu gyda gwybodaeth am y digwyddiad hwn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900352065 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon Facebook a Twitter Heddlu Gwent.