Lladrad trwy Dynnu Sylw - Parc Manwerthu Harlech, Casnewydd

Hoffai swyddogion atgoffa trigolion i gloi eu cerbydau pan nad oes neb ynddyn nhw, yn dilyn hysbysiad am ladrad trwy dynnu sylw ym Mharc Manwerthu Harlech, Casnewydd.

Dydd Gwener 17 Mai 2019, tua 1.30pm, tynnwyd sylw menyw yn ei 70au gan ddyn yn gofyn am gyfarwyddiadau tra aeth ail ddyn i mewn i'w cherbyd. Cymerwyd dau gerdyn banc o fag llaw'r dioddefwr.

Yn ôl y disgrifiad mae un dyn yn wyn, tua 6 troedfedd o daldra ac yn denau. Credir ei fod tua 40 oed gyda gwallt byr tywyll ac roedd yn gwisgo siaced dywyll, jîns tywyll ac esgidiau rhedeg tywyll. Yn ôl y disgrifiad mae'r ail ddyn hefyd yn wyn, tua 5 troedfedd 4 modfedd o daldra ac o faint canolig. Credir ei fod tua 40 oed gyda gwallt byr, tywyll a syth ac roedd yn gwisgo trowsus tywyll a siaced frith ddu a gwyn. Yn ôl pob sôn roedd y ddau ohonynt yn siarad ag acen dramor, o ddwyrain Ewrop o bosibl.

Hoffai swyddogion gynghori gyrwyr i fod yn arbennig o ofalus pan ddaw rhywun atyn nhw i ofyn am gyfarwyddiadau neu gymorth neu i ddangos diffyg yn y cerbyd. Efallai y dylai gyrwyr ystyried cloi eu cerbydau ar ôl mynd i mewn iddynt, os ydynt yn credu bod angen gwneud hynny.