Lladrad yn Tesco yn Greenmeadow, Cwmbrân

Tua 6.40am heddiw, dydd Gwener 6ed Gorffennaf, cawsom ein hysbysu am ladrad yn siop Tesco Express ar Heol T? Gwyn yn Greenmeadow, Cwmbrân.

Aeth dyn a oedd yn gwisgo mwgwd coch i mewn i'r siop gan gario cyllell a mynnu arian. Rhedodd i ffwrdd gydag arian parod o'r til i gyfeiriad ardal The Cliffs/Nether Court.

Ni chafodd unrhyw un ei anafu yn ystod y digwyddiad hwn ond, wrth reswm, mae'r staff wedi dychryn.

Yn ôl y disgrifiad roedd y dyn yn wyn, tua phum troedfedd deg modfedd o daldra ac yn fain. Roedd yn gwisgo top lliw tywyll gyda chwfl, trowsus tracwisg lliw tywyll gyda stribedi hanner ffordd i fyny'r goes ac esgidiau rhedeg du gyda gwadnau gwyn.

Mae swyddogion yn ymchwilio ac yn gofyn i unrhyw un a all fod â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 78 6/7/18