Mae dyn 56 oed o Gasnewydd wedi cael ei arestio ar ôl i warant cyffuriau gael ei gweithredu yn Devon Place, Casnewydd.

Ddoe, (dydd Llun 11 Mai 2020), gweithredodd swyddogion warant cyffuriau mewn t? yn Devon Place, Casnewydd.

Gweithredwyd y warant gan ein swyddogion arbenigol, gan gynnwys: swyddogion sy'n arbenigo mewn dulliau mynediad a swyddogion wedi'u hyfforddi i chwilio eiddo. Cawsant gymorth gan Dîm Plismona Cymdogaeth Casnewydd Canolog a'n Heddlu Gwirfoddol hefyd.

Cafodd cyffuriau ac arian eu hatafaelu o'r eiddo a bydd y cyffuriau'n cael eu hanfon i ffwrdd i gael eu harchwilio'n fforensig a'u hadnabod yn awr.

Cafodd dyn 56 oed o ardal Casnewydd ei arestio ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau dosbarth A a gwyngalchu arian. Mae yn y ddalfa ar hyn o bryd.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth am gyflenwi neu ddefnyddio cyffuriau yn eich cymuned, ffoniwch ni ar 101, neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.

Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ni hefyd trwy ein tudalennau Facebook neu Twitter.