Dyn wedi'i arestio a'i gyhuddo ar ôl i geir gael eu dwyn o gyfeiriad yng Nghaerffili

DIWEDDARIAD: Apeliwyd am wybodaeth yn ddiweddar ar ôl i ddau gar gael eu dwyn o ddreif cyfeiriad yn Castle View, Caerffili yn ystod oriau mân y bore ddydd Mawrth 5 Mawrth.

Yn dilyn ymchwiliadau, mae dyn 22 oed o ardal Caerdydd bellach wedi cael ei arestio a'i gyhuddo o fwrgleiriaeth, a bydd yn ymddangos gerbron y llys.