Dyn wedi'i ddarganfod yn farw mewn eiddo yn Abercarn

Dyn wedi'i ddarganfod yn farw mewn eiddo yn Abercarn

Tua 11.10pm dydd Iau 12 Medi, galwyd y gwasanaethau brys i hysbysiad bod dyn wedi cael ei ddarganfod yn farw mewn eiddo yn ardal Hill Street, Abercarn.

Mae'r heddlu wedi gosod ffin o gwmpas yr eiddo tra bod swyddogion yn ymchwilio i amgylchiadau ei farwolaeth. Nid yw achos y farwolaeth yn hysbys eto a bydd post-mortem yn cael ei gynnal.

Mae ei deulu wedi cael eu hysbysu. 

Ar hyn o bryd rydym yn trin y farwolaeth fel un heb ei hesbonio. Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 1900337668 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.