MEDDIANNU TWITTER YN DIGWYDD CYN BO HIR!

Byth yn hollol si?r os yw'r e-bost yna oddi wrth eich banc yn un go iawn? Eisiau amddiffyn eich hun rhag seiberdroseddu? Beth yw seiberdroseddu?

Ar ddydd Mawrth (17eg Gorffennaf), bydd ein Swyddog Cymorth Cymunedol sy'n ymdrin â seiberdroseddu'n meddiannu ein cyfrif Twitter i ateb eich holl gwestiynau.

Gall seiberdroseddu effeithio ar bob un ohonom… ac mae ein Swyddog Cymorth Cymunedol sy'n ymdrin â seiberdroseddu'n derbyn cymaint o gwestiynau...

  • Beth ddylwn i wneud os rwy'n gweld rhywbeth amhriodol ar y cyfryngau cymdeithasol?
  • Beth yw peryglon secstio a beth yw'r cyfreithiau?
  • Sut ydw i'n amddiffyn fy hun rhag dod yn ddioddefwr twyll ar-lein?
  • Sut ydw i'n amddiffyn fy mhlant a sicrhau eu bod yn defnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel?
  • Rwyf wedi prynu rhywbeth ar-lein ac rwy'n credu fy mod wedi cael fy
  • Rwyf wedi derbyn neges testun oddi wrth fy manc, ond sut alla'i fod yn si?r mai'r banc sydd wedi ei hanfon?
  • Mae fy mhlant yn defnyddio gemau ar-lein. Beth yw'r peryglon a sut alla'i eu hamddiffyn nhw?

Os oes gennych chi gwestiwn yr hoffech ateb iddo, yna ewch i brif gyfrif Heddlu Gwent @gwentpolice rhwng 5pm a 7pm lle bydd ein Swyddog Cymorth Cymunedol sy'n ymdrin â seiberdroseddu'n derbyn eich holl gwestiynau.

Peidiwch ag anghofio, gallwch hefyd ddilyn ein Swyddog Cymorth Cymunedol sy'n ymdrin â seiberdroseddu ar @gpcybercso am gyngor dyddiol!

#twittertakeover #cybercrime #cybersecurity #onlinesafety