Rhybudd am sgam rhenti

Rhybudd am sgam: Rydym wedi cael gwybod am dwyll sy'n digwydd ar y cyfryngau cymdeithasol yn ardal Gwent.

Roedd y dioddefwr a roddodd wybod i ni am y sgam wedi ymuno â grwp Facebook yn ddiweddar yn arbenigo mewn cartrefi i'w gwerthu a'u rhentu yn ardal Casnewydd.

Yna cafodd neges gan gyfrif o dan yr enw 'Peter Smith' a oedd yn hysbysebu ty i'w rentu yn Rhisga.

Yn ôl y cyfrif, dim ond o'r tu allan y byddai'r dioddefwr yn gallu gweld y ty cyn llofnodi contract.

Yna, gofynnwyd iddo drosglwyddo £1300 i gyfrif banc a dywedwyd y byddai'r allweddi yn cael eu hanfon ato.

Galwodd y dioddefwr yr asiant tai lleol a gadarnhaodd yn ddiweddarach nad 'Peter Smith' yw landlord yr eiddo.

Mae'r unigolyn sy'n rheoli'r cyfrif wedi blocio'r dioddefwr ers hynny ond mae swyddogion yn pryderu y bydd eraill yn cael eu targedu gan yr un sgam.

Byddwch ar eich gwyliadwraeth a chysylltwch â ni ar 101 gan ddyfynnu 236 28/03/18 neu ffoniwch Action Fraud ar 03001232040.