Naw o ymchwilwyr newydd yn ymuno â Heddlu Gwent

[Translate to Cymraeg:]

[Translate to Cymraeg:]

Mae'r ail garfan o ymchwilwyr staff yr heddlu - swydd a gyflwynwyd yn Heddlu Gwent ym mis Ionawr 2020 - wedi dechrau eu hyfforddiant yng Nghwmbrân.

Mae'r gr?p o naw yn cychwyn ar gwrs hyfforddiant am 15 wythnos yn awr, gan ddechrau rhaglen ddatblygu am ddwy flynedd gyda'r nod o ddod yn ymchwilwyr staff yr heddlu achrededig erbyn 2022.

Estynnwyd croeso i'r recriwtiaid newydd gan y Prif Gwnstabl Pam Kelly yn Vantage Point ar 24 Awst. Dywedodd:

“Rwyf wrth fy modd i groesawu ein cydweithwyr newydd i'r llu ac rwy’n sicr y bydd pob un ohonynt yn gaffaeliad gwych i Heddlu Gwent.

"Yn dilyn eu hyfforddiant, byddant yn mynd ymlaen i gefnogi ymchwiliadau cysylltiedig â phob mathau o droseddau a byddant yn rhoi cymorth i ddioddefwyr, gan gynnwys rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymunedau.

"Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at weld sut bydd eu gyrfaoedd yn datblygu yn ystod y blynyddoedd i ddod."

Mae ymchwilwyr staff yr heddlu yn gweithio ochr yn ochr â ditectifs yn nhimau CID y llu, yn ymdrin â throseddwyr, tystion a dioddefwyr ac maent yn ymchwilwyr achrededig dan y Rhaglen Proffesiynoli Ymchwiliadau Cenedlaethol.

Mae'r ymchwilwyr staff yn cael eu hyfforddi ac yn cymhwyso ar yr un lefel â ditectif gwnstabl ac mae ganddynt bwerau dynodedig gan y Prif Gwnstabl i gynnal chwiliadau, cyfweliadau a dyletswyddau eraill - ac eithrio arestio - ac maent yn gyfrifol am ymchwiliadau troseddol o'r hysbysiad cyntaf nes yr achos llys.

Bu'n rhaid i'r gr?p wynebu proses recriwtio gystadleuol ac, yn ogystal â'u hyfforddiant, mae'n ofynnol iddynt lwyddo mewn arholiad a Rhaglen Genedlaethol Datblygu Ymchwilwyr.

Maent yn dilyn y garfan gyntaf o 15 a ymunodd ym mis Ionawr – yr ymchwilwyr staff yr heddlu cyntaf yn rhengoedd Heddlu Gwent.

Dywedodd Pennaeth Trosedd, Ditectif Brif Uwch-arolygydd Nicky Brain: “Hoffwn estyn croeso cynnes iawn i'n cydweithwyr newydd.

"Mae pob un ohonynt wedi llwyddo mewn proses recriwtio drwyadl ac maent yn dod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth gyda nhw i'r swydd ac rwy'n hyderus y byddant yn cyfrannu at y gwaith gwych sydd eisoes yn cael ei wneud gan ein timau ymchwilwyr staff yr heddlu yng Ngwent.

"Rwyf yn falch iawn i ddweud bod y garfan gyntaf o ymchwilwyr staff wedi eu hymgorffori'n llawn yn ein timau CID ymatebol yn awr, yn gweithio ochr yn ochr â'n ditectifs. Maent yn dal i ddatblygu a gweithio gyda'u tiwtoriaid, ac mae pob un ohonynt yn gaffaeliad gwerthfawr i Heddlu Gwent.