Casnewydd: Apêl am wybodaeth i ddod o hyd i'r fenyw hon

Hoffem siarad â'r fenyw yn y delweddau teledu cylch cyfyng hyn fel rhan o ymchwiliad i droseddau cyffuriau posibl yng nghanol dinas Casnewydd.

Cafodd ei gweld yn ardal Stryd Fawr Casnewydd yn ystod oriau mân bore dydd Iau 6 Mai 2019, ac mae swyddogion yn credu efallai bod ganddi wybodaeth a allai eu helpu gyda'u hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un sy'n gwybod pwy yw'r fenyw hon ffonio Heddlu Gwent ar 101, neu anfon neges uniongyrchol atom trwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 24 o 6/5/19.  Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.