Gwarant Gwyngalchu Arian Casnewydd

Y bore yma (dydd Gwener 1 Rhagfyr 2017) gweithredwyd gwarant gan ein swyddogion mewn adeilad yn ardal Malpas, Casnewydd yn dilyn adroddiadau am wyngalchu arian.

Chwiliodd y swyddogion yr adeilad ac atafaelwyd swm o arian ac eitemau gwerthfawr gan gynnwys ceir, a dillad dylunwyr ffasiwn.

Cafodd menyw 21 oed a dyn 28 oed o Gasnewydd eu harestio dan amheuaeth o gaffael eiddo troseddol ac maent dan gadwad yr heddlu ar hyn o bryd.

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i atgoffa preswylwyr lleol i'n ffonio os ydych yn credu bod ffordd o fyw rhywun yn cael ei ariannu trwy enillion trosedd, ffoniwch 101 neu cysylltwch â Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.