NEWYDDION DIWEDDARAF: Cerdyn banc wedi cael ei ddefnyddio'n dwyllodrus yng Nghasnewydd

Yr wythnos ddiwethaf, gwnaethom apelio am wybodaeth ar ôl i gerdyn banc gael ei ddefnyddio'n dwyllodrus yn Top Shop a JD Sports yng nghanol dinas Casnewydd dydd Mercher 21 Awst 2019.

Yn dilyn ein hymchwiliad, dydd Sadwrn 21 Medi 2019 cafodd dyn 49 oed o ardal Casnewydd ei arestio ar amheuaeth o dwyll drwy ymhoniad anwir.

Ddoe, dydd Sul 22 Medi 2019, cafodd ei gyhuddo o’r drosedd a bydd yn ymddangos gerbron llys yn awr.