NEWYDDION DIWEDDARAF: Dyn wedi cael ei gyhuddo yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar Heol Wharf, Casnewydd

Mae dyn 24 oed o Gasnewydd wedi cael ei gyhuddo o ymgais i lofruddio yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar Heol Wharf, Casnewydd, dydd Mawrth 8 Hydref.

Ymddangosodd gerbron Llys Ynadon Casnewydd dydd Sadwrn 12 Hydref a chafodd ei gadw yn y ddalfa nes ei ymddangosiad nesaf yn y llys.

Hoffai swyddogion ddiolch i'r gymuned am y wybodaeth sydd wedi cael ei darparu hyd yn hyn ac maen nhw'n dal i apelio ar unrhyw dystion i gynnig eu hunain.

Rydym yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld Vauxhall Corsa du, rhif plât YR07 NPK yn yr ardal rhwng 12.40 a 2pm ar 8 Hydref. 

Gofynnir i unrhyw un â delweddau camera dashfwrdd o'r adeg honno gysylltu â ni hefyd.

Gallwch gyflwyno gwybodaeth trwy ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900372591 neu drwy ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.  Gallwch anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.