Newyddion diweddaraf: Dyn wedi mynd i fyny at ddwy ferch yn Ystrad Mynach

Ddydd Gwener 8 Tachwedd 2019, gwnaethom apelio am wybodaeth ar ôl hysbysiad bod dyn anhysbys wedi mynd i fyny at ddwy ferch, un 10 oed a'r llall yn 16 oed, tra oedden nhw'n cerdded ar hyd Stryd Fasnachol, Ystrad Mynach, tua 8.30am ddydd Mercher 6 Tachwedd 2019.

Credir bod y dyn wedi mynd i fyny at y merched a cheisio sgwrsio gyda nhw gan eu dilyn am gyfnod byr.

Dywedodd Rhingyll Emma Sowrey o dîm plismona cymdogaeth lleol Gogledd Caerffili: "Er bod y digwyddiad hwn wedi peri gofid i'r plant dan sylw, ni chawsant eu niweidio mewn unrhyw ffordd. 

Yn dilyn ein hapêl ddydd Gwener 8 Tachwedd 2019, mae dyn wedi cael ei arestio mewn perthynas â'r digwyddiad hwn ac mae wedi cael ei ryddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.