NEWYDDION DIWEDDARAF: Gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol ar yr A48, Cas-bach 

Tua 1.45pm ddoe (dydd Mawrth 24 Medi 2019), cawsom ein galw at wrthdrawiad traffig ffyrdd difrifol rhwng car a cherddwr ar yr A48 yng Nghas-bach.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng Volkswagen Fox llwyd a menyw a oedd yn cerdded.

Yn drist, cyhoeddwyd bod y fenyw a oedd yn cerdded wedi marw ar y safle. Nid oedd unrhyw sôn am anafiadau i yrrwr y car.

Mae swyddogion yn ymchwilio i amgylchiadau'r gwrthdrawiad.

Roedd y ffordd ar gau rhwng Lôn Coal Pit a Heol Maerun. Hoffem ddiolch i fodurwyr am eu hamynedd a dealltwriaeth yn y tagfeydd yn yr ardal a'r ffyrdd o gwmpas. Ail-agorodd y ffordd tua 6.30pm ddoe.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw fodurwyr a oedd yn gyrru ar y ffordd ar yr adeg hon i wirio unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd a allai gynnig gwybodaeth bellach i gynorthwyo swyddogion gyda'u hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900353710.