Newyddion diweddaraf: Gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar y B4245 rhwng Rogiet a Gwndy

Mae beiciwr a ganfuwyd wedi'i anafu ar y B5245 dydd Llun 5 Awst 2019 wedi marw o'i anafiadau.

Cawsom ein galw i ymateb i hysbysiad bod beiciwr wedi'i anafu tua 7.05pm dydd Llun 5 Awst 2019.

Cafodd ei gymryd i Ysbyty Brenhinol Gwent ond, yn drist, bu fawr o'i anafiadau dydd Sadwrn 21 Medi 2019.

Gallwn ei enwi fel Alex Roberts, 47 oed o Sir Fynwy.

Mae swyddogion yn dal i ofyn i unrhyw fodurwyr a oedd yn gyrru ar y ffordd ar adeg y digwyddiad i wirio unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd a allai gynnig gwybodaeth bellach i gynorthwyo swyddogion gyda'u hymholiadau.

Arestiwyd dyn 33 oed o Gil-y-coed ar amheuaeth o yrru cerbyd modur yn beryglus, a gyrru cerbyd modur a gwrthod ag aros. Arestiwyd dyn 37 oed o ardal Porthsgiwed ar amheuaeth o achosi anaf difrifol drwy yrru'n beryglus, a gyrru cerbyd modur a gwrthod ag aros.

Mae'r ddau ohonyn nhw wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900288048