Newyddion diweddaraf: Gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar y B4245 rhwng Rogiet a Gwndy

Tua 7.05pm dydd Llun 5 Awst 2019, cafodd swyddogion eu galw i hysbysiad am ddyn wedi ei anafu a gafodd ei ddarganfod yn ardal y B4245. Dywedwyd bod beic ger y dyn.

Mae dau ddyn, un 37 oed o ardal Porthysgewin ac un 32 oed o ardal Cil-y-coed wedi cael eu harestio ar amheuaeth o achosi anaf difrifol trwy yrru'n beryglus a pheidio ag aros ar ôl gwrthdrawiad. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Mae'r beiciwr yn dal mewn cyflwr difrifol ond sefydlog yn Ysbyty Brenhinol Gwent.

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw fodurwyr a oedd yn gyrru ar y ffordd ar yr adeg hon wirio unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd a allai gynnig gwybodaeth bellach i gynorthwyo swyddogion gyda'u hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 470 05/08/19.