NEWYDDION DIWEDDARAF: Gwrthdrawiad traffig ffyrdd Heol Wharf, Casnewydd.

Yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng car a cherddwr ar Heol Wharf yng Nghasnewydd tua 2pm dydd Mawrth 8 Hydref 2019, mae'r dyn 24 oed o ardal Casnewydd a gafodd ei arestio ar amheuaeth o ymgais i lofruddio yn y ddalfa o hyd. Mae'r ail ddyn a arestiwyd, dyn 38 oed o ardal Casnewydd, wedi cael ei ryddhau heb unrhyw gamau pellach.

Mae'r cerddwr, dyn 22 oed o ardal Casnewydd, yn dal yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol.

Nid yw swyddogion yn chwilio am unrhyw un arall mewn perthynas â'r digwyddiad hwn ar hyn o bryd.

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai eu helpu gyda'u hymholiadau ac maen nhw'n arbennig o awyddus i glywed gan fodurwyr gyda delweddau camera dashfwrdd a oedd yn gyrru ar hyd Heol Wharf tuag adeg y gwrthdrawiad.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900372591, neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111. Gallwch anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.