Newyddion diweddaraf: Gwrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng tri cherbyd ar yr A4810 - un ffordd ar gau

Ar hyn o bryd mae swyddogion yn ymateb i hysbysiad am wrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng tri cherbyd - dau gar a beic modur - ar gylchfan Ystâd Ddiwydiannol Queensway Meadow, Casnewydd.

Yn ôl yr hysbysiad credir bod disel ar y ffordd hefyd.

Mae swyddogion a gwasanaethau brys ar y safle ar hyn o bryd ac mae Cyngor Casnewydd wedi cael ei hysbysu.

Mae'r A4810 i Waith Dur Llanwern ar gau ac mae traffig yn cael ei wyro a all achosi tagfeydd.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y bydd y ffordd yn ail agor.

Dylai unrhyw un a welodd y gwrthdrawiad neu sydd â delweddau camera dashfwrdd, neu unrhyw un ag unrhyw wybodaeth bellach, ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 113 26/09/19 neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter.