Newyddion diweddaraf: Mae'r dyn a fu farw wrth wneud gwaith adeiladu yn Llanfrechfa wedi cael ei enwi

Mae dyn a fu farw yn dilyn digwyddiad wrth wneud gwaith adeiladu yn Llanfrechfa wedi cael ei enwi fel Shane Goode o Gaerwent.

 

Galwyd swyddogion, ynghyd â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, i eiddo ar Heol Caerllion, Llanfrechfa, tua 11.30am ar 27 Medi, ar ôl i ddyn gael anaf difrifol.

 

Derbyniodd dyn 56 oed a oedd wedi bod yn gwneud gwaith adeiladu ar yr eiddo anaf difrifol i'w ben. Cafodd y dyn driniaeth gan y Gwasanaeth Ambiwlans ond yn drist cyhoeddwyd ei fod wedi marw ar y safle.

 

Gellir ei enwi yn awr fel Shane Phillip Goode, 56 oed o Gaerwent.

 

Mae ei deulu wedi talu teyrnged i Mr Goode: "Roedd Shane Phillip Goode o Gaerwent yn gymeriad poblogaidd iawn yn y gymuned a bydd pawb yn gweld ei golli."


Mae ymchwiliad rhwng Heddlu Gwent a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn parhau.