NEWYDDION DIWEDDARAF: Teyrnged yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd angheuol ar yr A48, Cas-bach

Tua 1.45pm dydd Mawrth 24 Medi 2019, cawsom ein galw at wrthdrawiad traffig ffyrdd difrifol rhwng car a cherddwr ar yr A48 yng Nghas-bach.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng Volkswagen Fox llwyd a menyw a oedd yn cerdded. Yn drist, cyhoeddwyd bod y fenyw a oedd yn cerdded wedi marw ar y safle.

Nid oedd unrhyw sôn am anafiadau i yrrwr y car.

Gellir enwi'r fenyw a fu farw yn awr fel Pamela Blatchly, 77 oed o ardal Casnewydd.

Mae swyddogion yn parhau i ymchwilio i amgylchiadau'r gwrthdrawiad hwn.

Mae ei theulu'n cael cymorth gan swyddogion arbenigol ac maen nhw wedi cyhoeddi'r deyrnged ganlynol:

“Mae pob un ohonom ni mewn sioc ar hyn o bryd ac rydym yn dal yn ceisio dod i dermau â cholli Pam. Roedd yn fenyw hyfryd, garedig a hael a bydd colled fawr ar ei hôl gan ei holl deulu a ffrindiau. Byddem yn gwerthfawrogi amser a phreifatrwydd i alaru.”

Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw fodurwyr a oedd yn gyrru ar y ffordd ar adeg y gwrthdrawiad wirio unrhyw ddelweddau camera dashfwrdd a allai gynnig gwybodaeth bellach i gynorthwyo swyddogion gyda'u hymholiadau.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth neu unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900353710.