NEWYDDION: Gwrthdrawiad traffig ffyrdd, A48 Pwllmeurig, Cas-gwent.

Yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd ar yr A48, Pwllmeurig, Cas-gwent yn ystod oriau mân bore dydd Sadwrn 17 Chwefror 2018, cafodd dyn 43 oed o ardal Rogiet, Cas-gwent ei arestio.

Mae wedi cael ei gyhuddo o yrru heb ofal dyledus, methu ag aros lle’r achoswyd anaf i unigolyn a methu a hysbysu am ddamwain lle achoswyd anaf.

Bydd yn ymddangos gerbron llys yn awr.